• Riadenie projektov

  Ponúkame našim zákazníkom konzultácie k integrácii systémov kvality
  a dizajnové služby, so zameraním na navrhovanie systémov,
  ktoré poskytujú vám a vašej spoločnosti najúčinnejšie riešenia pre vaše telekomunikačné potreby.
 • Konzultačné služby


  Naše poradenské služby zahŕňajú širokú škálu hodnotu pre vaše podnikanie.
  Niektoré z týchto služieb sú:
  Predpredajná technická podpora Analýza a vývoj
  Konzultačné a poradenské služby
  Popredajná technická podpora
 • Technológie


  Naša spoločnosť pracuje len s najrelevantnejším
  technickým vybavením a špecializovanými technikmi,
  aby vám poskytla bezproblémové služby a vysoko kvalitné zariadenia,
  ktoré zaručia, že budú vyhovovať vašim potrebám.
 • Personálny leasing


  Už ste mali problémy s vyhľadaním perfektnej práce pre splnenie vašich potrieb?
  Nehľadajte žiadnu ďalšiu. Ponúkame personálny leasing pre
  profesionálov, ako ste vy, v širokom spektre odborných pozícií.

Kto sme?

Ponúkame profesionálne a flexibilné poradenské služby a riešenia, ktoré sú formované v línii s požiadavkami klienta. V každej našej ponúkanej službe zahŕňame jedinečný proklientský orientovaný prístup, ktorý nám umožňuje spolu s ponúkanými modernými technológiami z globálneho trhu alebo in-house riešení budovať dlhodobé obchodné vzťahy.

Pridaná hodnota k našim konzultačným službám, projektového manažmentu a systémovej integrácie sú tiež ponúkané služby v oblasti inštalácii a manažment pokročilej IT infraštruktúry vhodnej pre dynamickú sústavu komunikačných a rôznych technických aplikácií.

V prípade ak máte záujem dozvedieť sa viac o riešeniach spoločnosti Rawat, prosím kontaktujte nás priamo a radi s Vami prekonzultujeme Vaše požiadavky a potreby.

"Naše obchodné aktivity sú dobre známe na trhoch, ktoré pokrývame a stále sa rozvíjajú popri našom portfóliu inovatívnych produktov a služieb."

Rawat

Consulting


Život prináša zmeny, avšak zvládať tempo, veľkosť a množstvo týchto zmien, ktorým dnes čelíme, tak aby sme nestratili rýchlosť a smer môže byť náročné. RAWAT pomáha partnerom prispôsobiť sa zmenám, či už sa jedná o technológie, systémy ktoré vyžadujú odbornú prípravu, resp. procesy, ktoré treba integrovať do existujúceho prostredia.

Spoločnosť a podniky sa vyvíjajú, prispôsobujú svoju činnosť prepojenému globálnemu trhu. V tomto úsilí sa im snažíme pomôcť kombináciou overených postupov a zručností, prístupov a nástrojov, pomocou ktorých im umožníme rozvíjať a prevádzkovať efektívne obchodné procesy, poskytovať okamžitú hodnotu. V dnešnej dobe čelíme výzvam vo forme neustálej potreby inovácií a vývoja produktov. V tejto oblasti pomáhame klientom realizovať nové nápady s cieľom udržať náklady a celkovú efektivitu.

Pomáhame našim klientom vytvárať hodnoty a riadiť zmeny v zmysle spektra našich služieb manažérskeho poradenstva.

Ponúkame portfólio služieb:

 • Obchodné aktivity a uvedenie produktov na trh
 • Spracovanie požiadaviek klienta a návrh riešenia
 • Procesné a obchodné analýzy
 • IT vývoj a testovanie
 • Projektový manažment
 • Procesný manažment
 • Business kontinuity manažment
 • Krízový manažment

Technológie


Aplikovaním správnej technológie môžeme podporiť stratégiu rozvoja Vašich služieb. Zameriavame sa na kľúčové oblasti, ako je vytváranie inovatívnej a praktickej IT infraštruktúry slúžiacej na podporu podnikania a vymedzenie a vykonávanie zmien potrebných pre organizáciu a postupy na implementáciu tejto stratégie. V rámci tejto práce, pomáhame klientom zladiť ich podnikanie a priority, preskúmať obchodné príležitosti, ktoré ponúkajú nové technologické inovácie a vytvoriť účinnejšie plány a investície. Na dosiahnutie dlho trvajúceho úspechu prispôsobíme technické riešenia či už HW alebo SW tak aby finálne riešenie spĺňalo finančné, výkonnostné a bezpečnostné predpoklady a potreby klienta.

Ponúkame portfólio služieb:

 • Leasing IT technológií
 • Stratégia IT
 • Riadenie informácií
 • Inštalácie a servis
 • Technická podpora
 • Testovanie

Outsourcing


Naše skúsenosti a schopnosti, ktoré sme nadobudli nám dávajú priestor podporiť Vás v oblastiach aplikačného outsourcingu, outsourcingu IT infraštruktúry, outsourcingu obchodných procesov. Je to ako jing jang rovnováha. Všetky spoločnosti sa neustále snažia znížiť a optimalizovať náklady na aplikačné prostredie, zatiaľ čo ich externé prostredie tlačí k inováciám. Môžeme vám pomôcť nastaviť tieto procesy maximálne časovo a nákladovo efektívne. Outsorcing vám umožní znížiť náklad, urýchliť uvedenie produktov a služieb na trh s využitím externých expertíz, zdrojov, skúseností a intelektuálneho vlastníctva.

Outsourcing procesov

Pomáha spoločnostiam hľadať nové spôsoby, ako dosiahnuť vysokú výkonnosť s efektívnym riadením nákladov, celkovým znížením rizík a to všetko s podporou spolupráce a zvýšením transparentnosti. Od analýzy prebiehajúcich operácií, môžeme vám pomôcť vytvoriť nákladovo efektívnu prevádzku, ktorá škáluje a prispôsobí sa vašim obchodným potrebám.

Outsourcing technológie

Identifikácia, získanie a udržanie zdrojov so správnymi schopnosťami a skúsenosťami môže byť pre IT organizácie náročné. Najmä keď potrebujete rýchlo škálovať IT tímy. Rásť a redukovať tak, aby stav zodpovedal obchodným požiadavkám.

HR outsorcing

Poskytuje zabezpečovanie kvalifikovaných IT profesionálov a priebežne dopĺňanie existujúcich klientskych tímov. S touto ponukou môžeme poskytnúť bohatú zmes externých zdrojov, čím sa minimalizujú náklady a maximalizuje flexibilita na dosiahnutie Vašich cieľov.

Kontakt

Poloha na mape